loader image

Regulamin

Obowiązujący od dnia 14.11.2022 r., na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (z. U. z 2014r., poz. 827 z późn. zm) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy etiptop.net, działający pod adresem https://www.etiptop.pl, jest prowadzony przez firmę Dekor Małgorzata Kowal, adres firmy 32-700 Bochnia, Nieprześnia 37. NIP PL9451803042, REGON 120190080.

Konto bankowe w banku: ING PL05105014451000009769662736.

Kontakt ze sklepem: telefonicznie: +48 663826849 drogą mailową: admin@etiptop.pl lub pisemnie na adres: Dekor, Nieprześnia 37, 32-700 Bochnia.

SŁOWNICZEK

Sklep -prowadzony przez firmę Dekor, sklep internetowy działający pod adresem: https://www.etiptop.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; Dni robocze -wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia -czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; Klient -osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; Konsument -osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego; Przelew tradycyjny -płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; Przelew elektroniczny -płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line,za pośrednictwem systemów płatności on-line; PDF -format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF; Kodeks Cywilny -Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.); Ustawa oprawach konsumenta -Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Do dokonywania zakupów w sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

1. Poprawne złożenie zamówienia przez Internet jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta z systemu informatycznego spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne: -system operacyjny Windows, Android, Linux ( z konsolą graficzną) lub Mac OS -dysk twardy : 8,0 GB wolnego miejsca -RAM: 1 GB pamięci RAM -procesor: 1 GHz -karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość1024×768 -sterowanie: klawiatura, mysz komputerowa -łącze internetowe o minimalnej przepustowości: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s -przeglądarka internetowa z obsługą Java Script, IE (min. Wersja 7) lub Mozilla Firefox ( min. Wersja 10), lub Gogle Chrome (min. Wersja 13)

2. Zamówienia poprzez stronę internetową www.etiptop.pl można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu +48 663826849, w godzinach 8.00-17.00, oraz mailem na adres admin@etiptop.pl -całą dobę

4. Przy zamówieniu należy podać nazwę artykułu, zamawianą ilość, dokładny adres dostawy przesyłki oraz dane do faktury VAT ( o ile klient wyrazi potrzebę otrzymania takiej faktury), należy dokonać wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie

5. Po otrzymaniu zamówienia sklep przesyła do klienta drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem za zawartą

6. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 2 do 5 dni. Na czas realizacji zamówienia składają się: czas jaki Sprzedający potrzebuje na przygotowanie przedmiotu do wysłania od momentu otrzymania zapłaty oraz czas deklarowany przez przewoźnika na dostarczenie przesyłki. W okresach nadzwyczajnych, takich jak święta, czy trudne warunki drogowe, czas realizacji może się wydłużyć.

7. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy towaru.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całego zamówienia. Jeśli Klient dokonał już wpłaty za zamówienie, sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

1. Sposób płatności:

-płatność przy odbiorze –realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zamówienia

-przelew bankowy–realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należnej sumy na rachunek bankowy sklepu

-przelew elektroniczny, karta płatnicza -realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem portalu PayU,

PayU S.A.
Główna siedziba (dane do faktury):
ul. Grunwaldzka 186
60-166 Poznań
NIP: 779-23-08-495


2. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep anuluje zamówienie o czym klient zostanie powiadomiony na podany przez niego adres e-mail.

3. Zamówione towary wysyłane są przesyłkami rejestrowanymi za pośrednictwem InPost oraz Poczty Polskiej.

4. System automatycznie nalicza koszty przesyłki adekwatnie do wagi zakupionego towaru. Koszt wysyłki jest widoczny i aktualizowany po dodaniu każdego artykułu do koszyka

5. Klient ma do wyboru następujące formy wysyłki:

-przesyłka Inpost Paczkomat

-przesyłka Pocztex 2.0

6. Jeżeli z jakiś powodów zamówienie realizowane będzie w dostawach częściowych (po uprzednim uzgodnieniu z klientem), opłata naliczana będzie tylko jeden raz.

7. Przesyłki dostarczamy do klientów na terenie całego kraju, zawsze jako przesyłki rejestrowane.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja2014r. o prawach konsumenta, każdy Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. ( Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tak więc z prawa zwrotu w przewidzianym wyżej trybie, nie mogą skorzystać osoby, które nabywają towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. )

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wypełnić stosowne oświadczenie ( formularz poniżej) i wysłać je na adres admin@etiptop.pl, lub pocztą na adres sklepu – Dekor, Nieprześnia 37, 32-700 Bochnia

3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia , na adres sklepu: Dekor, Nieprześnia 37, 32-700 Bochnia

4. Zwracane towary powinny być kompletne, w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] ……………………………. ……………………………. Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………….., numer oferty……………………………………… . Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru …………………………………………… . Imię i nazwisko…………………………………………………………. Adres ……………………………………………………………………… Data…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach Konsumenta, w przypadku zaistnienia konieczności zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Gwarantujemy zwrot pełnej wpłaty dokonanej przez Kupującego na wskazane przez niego konto bankowe. Przy płatności dokonanej kartą płatniczą, zwrot tylko na tą samą kartę, z której dokonana była płatność. ( zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty)

3. Nie odbieramy żadnych paczek płatnych za pobraniem pocztowym.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeśli nastąpiło ono z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych, lub błędnego numeru konta.

REKLAMACJE

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, Klient może zgłaszać telefonicznie lub pisemnie na adres sklepu: admin@etiptop.pl

2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

3. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem,lub towaru uszkodzonego, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem mailowym admin@etiptop.pl

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na podany przez Klienta adres e-mail.

8. W przypadku uznania reklamacji, zależnie od życzenia Klienta, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, lub zostaną zwrócone pieniądze (zwrot pieniędzy nastąpi również w przypadku braku możliwości wymiany towaru na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych).

9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony ekonomiczny lub paczka ekonomiczna), zostaną Klientowi zwrócone zgodnie z procedurą opisaną w dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Dekor

2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub usuwanie wiadomości e-mail przez administratorów serwerów pocztowych oraz przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia wynikające z przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem, wadliwie działającej sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe.

6. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego braku dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sprawa zostanie skierowana do sądu właściwego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zmianami) 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.

10. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Poinformowanie o zmianie nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie głównej serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

11. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami droga mailowa lub telefonicznie

(0)

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.